نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

ضربه گیر کنج دیوار

ضربه گیر کنج : نوعی ضربه گیر می باشد که در کنج 90درجه دیوار و ستون جهت جلوگیری از آسیب